studentų adaptacija

x KOLEGIJA x FAKULTETAS x KATEDRA Studijų programa: x x I KURSO STUDENTŲ ADAPTACINĖS PROGRAMOS NAUDA x KOLEGIJOJE Taikomųjų tyrimų metodologijos kokybė 2015- Darbo vadovas (-ė) lekt. Jurgita P 2015-04-30 Klaipėda, 2015 TURINYS Įvadas ADAPTACIJOS SĄVOKA IR SAMPRATA PIRMO KURSO STUDENTŲ ADAPTACIJOS PROGRAMA KLAIPĖDOS VALSTYBINĖJE KOLEGIJOJE KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDENTŲ ADAPTAVIMOSI KOLEGIJOJE PROCESO TYRIMO KLAUSIMYNAS   ĮVADAS   Temos aktualumas. Studento … Read more studentų adaptacija

Metedologija

Praktinis darbas 1 Praktinis darbas. Vadybos turinys ir raida Tikslas – išnagrinėti vadybos turinį ir raidą. Uždaviniai: Įvertinti vadybos žinių svarbą profesiniame gyvenime; Aptarti vadybos raidos Lietuvoje ypatumus; Analizuoti vadybos teorijų raidą bei atskirų teorijų ypatumus.   Atsiskaitymo forma: praktinio darbo užduotys atliekamos individualiai, raštu; pateikiamos dėstytojui nurodytu laiku.   Vertinimas: praktinis darbas vertinamas pažymiu … Read more Metedologija