Grupinio darbo organizavimas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA
referatas
Grupinis darbas
Atliko: TV – 06/2, gr. st. R. Šmigelskytė
Tikrino: asist. A. Burinskienė

Vilnius, 2007
Turinys
GRUPINIO DARBO ORGANIZAVIMAS