Lietuvos istorija

1. Lietuvos priešistorė
(nuo seniausių laikų iki valstybės susidarymo XIII amžiuje)

Lietuvių etnogenezė
• Etnogenezė – tautų ir kitų etninių bendrijų susidarymas.
• Lietuvių tautos susidarymas.

Baltų kilmės problema

Baltai (aisčiai) – indoeuropiečių tautų grupė.
Lietuvių pro