Skorina

Medicinos fak.
3 Grupė

Referatas

Pranciškus Skorina
Pirmasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės
spaustuvininkas

2003
Pranciškus Skorina žmonijos atmintyje

Kaip ir garsaus “Juodojo meno” išradėjo Johano Gutenbergo taip ir jo darb