Įmonės “X” pelningumo analizė

TURINYS

ĮVADAS
1. Pelningumo ir kapitalo sampratos 4
2. Pelno (nuostolio) ataskaita 5
3. Kapitalo pelningumo rodikliai 6
4. Du Pont piramidinė analizė 8
5. Pelno (nuostolio) ataskaitos ir kapitalo pelningumo analizė pagal AB “Kauno grūdai” ataskaitinius duomenis 9
IŠVADOS
LITERATŪRA
PRIED