Savickis

Jurgis Savickis
(1890-1952)

Baigęs Maskvos gimnazijos 6 klases, pusmetį pasimokęs Petrogrado žemės ūkio kursuose, 1912-1914 rn. studijavęs dailę Maskvoje ir Krokuvoje, 1915 m. pasiųstas į Kopenhagą rūpintis lietuvių karo pabėgėlių ir belaisvių reikalais, J.Savickis pirmuosius realistinius apsaky