projekto planavimas

Turinys:
Įvadas 3
Projekto gyvavimo ciklas 4
Loginis požiūris į projekto rengimą 6
Bendrieji projekto planavimo principai 8
Planavimo tikslas ir uždaviniai 9
Planavimo lygmenys ir gairės 11
Projekto turinio detalizavimas 13
Projekto aplinkos planavimas 15
Projekto darbų planavimas 16
Veikl