Literatūra : 14. Apie Lietuvos partizanų karą ir jų tragišką likimą sukurta nemažai liaudies dainų. Kodėl? Kokios jos? Iliustruokite savo aiškinimą konkrečiais pavyzdžiais.

<...> Partizanai mūsų šaliai, istorijos raidai turėjo didelės įtakos. Jų didvyriškas pasipriešinimas okupantams, iškęstos represijos, kankinimai, ištikimybė Lietuvai, o ne okupantams garsino mūsų šalį, netgi vertė žiūrėti su pagarbia baime. Už tai visais laikais lietuvių