Rašomasis darbas 3g kl.

Rašomasis darbas 3g kl.
Viduramžiai Europoje ir Lietuvoje

1.Viduramžiais cechai:
a) gynė nuvaromų nuo žemės valstiečių interesus., b) mažino tarp amatininkų konkurenciją.,
c) organizavo samdomųjų darbininkų profsąjungas, d) skatino pirklių jungimąsi į kompanijas.

2.Kuris iš