Pieno koloidinė sistema

TURINYS ĮVADAS 1 1.PIENO KOLOIDINĖS SITEMOS SUDĖTIS IR SAVYBĖS 2 2.ATŠALDYMO POVEIKIS PIENO KOLOIDINEI SISTEMAI 3 3.PIENO KOLOIDINĖS SISTEMOS ANALIZĖ IR ĮVAIRIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA KITIMUI 4 IŠVADOS 6 LITERATŪROS SĄRAŠAS ĮVADAS Pienas yra fizikinė – koloidinė polidispersinė Sistema, kurioje visos medziagos ištirpusios vandenyje kaip dispersijos terpeje. Susidarę šie tirpalai yra dispersijos terpė kotoms medžiagoms. Organinės … Read more Pieno koloidinė sistema