RUSIJOS FEDERACIJOS KONSTITUCINGUMO RAIDA

ĮVADAS   1918, 1925, 1937, 1978 ir 1993 metai, tai yra svarbios datos Rusijos Federacijos konstitucingumo raidoje. Konstitucijų galiojimo laikotarpiai siekė 7, 12, 15 ir daugiau nei 40 metų, o tai išduoda, jog būtą daug lemtingų posūkių vykusių Rusijos istorijoje, kurios darė įtaką stabilios Konstitucijos įsigaliojimui. Kiekvienos Konstitucijos priėmimas pažymimas reikšmingais visuomenės gyvenimo pakitimais,  įvesdavo … Read more RUSIJOS FEDERACIJOS KONSTITUCINGUMO RAIDA