Sprendimu valdymas vadyboje

TURINYS

ĮVADAS 2
1. SPRENDIMŲ PRIĖMIMO MODELIAI 4
2. SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PRIEMONĖS 7
3. GRUPINIAI SPRENDIMŲ PRIĖMIMAI 8
4. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKA 9
4.1. MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA (MTP) 9
4.2. MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS KOMPONENTAI 11
4.3. MOKYKLŲ TINKLO OPTIMIZAVIMAS IR SU JUO SUSIJ