Epika

Turinys

Trumpai, glaustai apibūdinamos literatūros rūšys bei joms priklausantys žanrai.

Literatūros sąrašas:
Skaitinių vadovėlis
Asmeniniai užrašai

EPIKA
Epika – tai pasakojamoji bei aprašomoji literatūros rūšis. Joje yra įvykių, kurie jungiasi į grandinę (fabulą), dalyvauja veikėja