Antano Strazdo biografija

Antanas Strazdas Biografija Strazdas gimė 1760 m. 03 09 prie Sartų ežero esančiame Astravo kaime, Kriaunų parapijoje (dabar Margėnų km., Rokiškio raj.), valstiečių baudžiauninkų šeimoje. Mokėsi kelių vienuolynų mokyklose, po to studijavo Vilniaus akademijoje. Dvasinę seminariją 1789 m. A. Strazdas baigė Varniuose. Poeto gyvenimas buvo gan judrus. Jis po mokslų Aukštaitijoje keliavo iš vietos į … Read more Antano Strazdo biografija