Lietuvių tapyba 1900 – 1919 metais

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………..3

1. Lietuvių meno dailės – tapybos aspektai………………………………………………………………..4
2. Lietuvių tapybos raidos bruožai XX amžiaus pradžioje……………………………………5
2.1. Istorinės tapybos raid