Mokesciu rusys ir ju apskaita

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………….…………………3
1 skyrius. Mokesčių reikšmė ir būtinumas………………………………………………………………3
2 skyrius.Valstybės mokesčių sistema……………………………………………………………….…..5
2.1. Įstorinė mokesčių raida……………………………………………..…….……………………5
2.2. Mokesčių turinys, a