Citatos

Pavyzdžiui, eilėraštyje „Užtrauksim naują giesmę“ reiškiamos tautos atgimimo idėjos, skelbiamas permainų metas: „Ne taip giedosim kaip lig šiolei,/ Kitas mąstysime dūmas.“ Jame skatinama įsitraukti į kovą už tėvynę: „Uždekim meile sau krūtinę!/ Į kovą stokim milžina