civiline sauga

TURINYS
Įvadas 3
Avarijos ir katastrofos 5
Sprogimai 7
Stichiniai metereologiniai reiškiniai 8
Potvyniai 10
Kitos galimos ekstremalios situacijos 12
Išvados 17
Jonizuojančios spinduliuotės rūšys…………………………………………………17
Aplinkos užterštumas radioa