vertybiniai popieriai

TURINYS

TURINYS 2
ĮVADAS 3
I. VERTYBINIAI POPIERIAI 4
1.1. AKCIJOS 5
1.1.1. PRIVILEGIJUOTOS AKCIJOS 5
1.1.2. PAPRASTOSIOS AKCIJOS 6
1.2. OBLIGACIJOS 7
1.2. VEKSELIAI 7
1.4. ČEKIS 7
1.5. KONOSAMENTAS 8
1.6. INDĖLIŲ LIUDIJIMAI 8
1.7. VALSTYBĖS SKOLINIS ĮSIPAREIGOJIMAS 8
II. ILGALA