swedbank banko veiklos tyrimas ir analize

Turinys 2.”Swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje 4 4. Konkurencinės aplinkos analizė 8 5. Besitęsiančios Europos skolų krizės įtaka. Kaip šią instituciją paveikė Europos problemos 2010-2011 metais 10 7.SSGG analizė 12 LITERATŪROS SĄRAŠAS 14 Įvadas Bankas – institucija, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Šiuolaikinis bankas – įstaiga, turinti licenciją, leidžiančią teikti … Read more swedbank banko veiklos tyrimas ir analize