UAB „Elidonas“

TURINYS

1. Verslo aprašymas…………………………………………………..3
1.1. Įmonės pristatymas ……………………………………………..3
1.1.1. Duomenys apie įmonę …………………………………….3
1.1.2. Įmonės istorija …………………………………………….4
1.2. Įmonės vizija, misija, tikslai..………………………………….4
2. Vadymas..…………………………………………………………..6
2.1. Įmonės strukt