Tarptautine prekyba

Mano norimas darbas .
Turinys

Įžanga…………………………………………………………………………………………………3
1. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys………………………………………………………4
1.1. Trumpalaikio turto esmė……………………………………………………………4
1.2. Trumpalaikio turto rūšys……………………………………………………………4
1.2.1. Atsargos,išankstiniai a