Romenu teises konspektas Nr. 2

Patriarchalinė pater familias valdžia Romoje.
Privatinio gyvenimo požiūriu romėnai turėjo patriarchalinę santvarką. Kiekvienų namų vyriausias vyriausias galva buvo patariarchas pater familias, kurio autoritetas buvo absoliutus. Jį ribojo tik paprotys ir nuomonė.Nuo jo priklausė visų namų tvarka, žm

Romenu teises konspektas Nr. 1

T1. Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema.

T1.3. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai

Romėnų teisės istoriją romanistai skirsto į keturis periodus:
1) Archainis periodas (753 m. pr. m.e. – 367 a. pr. m.e.). Šiuo laikotarpiu privačios teisės pagrindu buvo papročiai, be religinė tvarka.