PRAKTIKOS ATASKAITA

TURINYS
ĮVADAS 3
1. BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ 4
1.1. Įmonės kūrimosi istorija 4
1.2. Įmonės valdymas 7
1.2.1. Veiklos sričių planavimas 8
1.2.2. Personalo skatinimas 8
1.2.3. Kontrolės priemonės 12
1.3.Veiklos sritys 14
1.4. Marketingas 16
1.4.1. Vartotojas ir konkurentai 16
1.4.2. Pagrin