• ĮVADAS Jau nuo seno prekės ženklas vaidino svarbų vaidmenį rinkoje. Prekių ženklai buvo naudojami tam, kad pirkėjas, įsigijęs gaminį ir likęs juo patenkintas, kitą kartą ieškodamas, galėtų lengviau atpažinti to paties gamintojo produkciją. O šiais laikais prekės ženklo svarba rinkoje sparčiai aug

  3819 0
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, valdym

  1549 0
 • Introduction The media shows us millions pictures of "beautiful" people and gives us a lot of “lessons” on how to make ourselves more attractive: how to have better hair, better teeth, better makeup or a better body. Take any fashion magazine and you will see that almost every fashion advertisem

  1444 0
 • Privati prekės, teikianti išorės naudą, yra efektyvi, kai ji yra subsidijuojama. Išorės naudą teikiančios prekės visuomeninė nauda yra didesnė už privačią ribinę naudą. Negalimos pašalinti naudos pavyzdys yra nacionalinis saugumas. Jei išorės nauda susijusi su tam tikro produkto... rinkos paklaus

  2501 0
 • Reformacijos sąjūdis prasidėjo Vokietijoje. Ordino magistras Albrechtas įsteigė Karaliaučiuje spaustuvę ir universitetą. Čia studijuoti iš Prūsijos ir kaimyninių kraštų buvo kviečiami gabesnieji jaunuoliai, kurie pritarė reformacijai. Jiems buvo sudaromos sąlygos mokytis, skiriamos stipendijos. Taip

  1136 0
 • Austrija yra labai panaši ir geografine padėtimi,ir gamtos pobūdžiu), ji Austrija yra centrinėje Europos dalyje, kryžkelėje svarbių tarptautinių kelių, einančių iš Vakarų Europos į Pietryčių Europą ir iš Šiaurės Europos į Pietų Europą. Kaip ir kaimyninė Šveicarija ( į kurią Austrija yra labai panaši

  1948 0
 • ”Rytas geležinkelio stoty’’ Atrieda rytas traukiniais nerimstančiais, Jo žvilgiai spindi bėgių geležim Dangus ir miškas , ir peronas gimsta čia, Ku

  1153 0
 • Turinys ĮVADAS 2 1. KŪRIMO ISTORIJA 3 2.ES ORGANAI ( Įstaigos ) 4 3. LIETUVOS INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ 6 3.1.Naujų Europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos.. 6 3.2.Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos inte

  1347 0
 • What are advantages and disadvantages of buying via Internet? First of all buying via Internet takes less time to find an item you want to buy. You just type the name into search box and immediately get the results. Secondly you are given much more information about the item in Internet. There are m

  1356 0
 • I live with my parents in a five room detached house. Our house is located in a calm part of Kaunas near the Oak Park and Zoo, very far from the street. We also have a big garden, which is especially nice in the spring and summer, when everything becomes green. You can enter our house through the m

  1450 0
×
×