Renesansas

1. Renesansas I t a l i j o j e  ir jo periodizacija. F. Petrarca – pirmasis renesansinės asmenybės tipas. Lyrika. Naujas meilės traktavimas. Lauros paveikslas. Soneto žanras. 2. G. Boccaccio (Dž. Bokačas) ir jo “Dekameronas”. Žanras, kompozicija, siužeto šaltiniai, adresatas. Ryšys su miestiečių literatūra. Renesanso novelės bruožai. 3. G. Boccaccio “Dekamerono” problematika, herojus, … Read more Renesansas

Montenis ,,Apie pokalbio meną”

Prancūzų rašytojas ir filosofas Mišelis de Montenis (pr. Michel de Montaigne; 1533 – 1592 m.) parašęs veikalą sudarytą iš trijų knygų, kurį pavadino ,,Esė“. Montenis esė išreiškė vieną svarbiausių idėjų – savojo aš paiešką, asmenybės ugdymą, o skeptiškas abejojimas visuotinai pripažintų protų galiomis ir dogmomis, net įstatymais, tapo jo filosofijos pamatu. Abejojimas, pasak Montenio, skatina mus … Read more Montenis ,,Apie pokalbio meną”