Žalingi įpročiai

TURINYS ĮVADAS 2 1.Žalingų įpročių samprata 3 2.Alkoholio vartojimas 4 4.Rūkymas 10 IŠVADOS 12 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 13 ĮVADAS Temos aptarimas. Šiuolaikiniame pasaulyje žalingi įpročiai tampa viena didžiausių problemų; be to, asmenų, turinčių šiuos įpročius, amžius jaunėja: vis dažniau pastebima, kad jaunimą veikia žalingi įpročiai. Dabar mažiau yra ne tų, kurie vartoja alkoholį ar rūko, … Read more Žalingi įpročiai