praktika viešbutyje

TURINYS

ĮVADAS 3
1. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 5
2. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS 5
3. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS 6
4. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAI. DARBUOTOJŲ APMOKĖJIMO BEI
SKATINIMO SISTEMOS 6
5. ĮMONĖS MARKET