Situacijos analize

TURINYS

1. ĮVADAS………………………………………………………………………………….3 psl.
2. SITUACIJA…………………………………………………………4 psl.
3. ĮVERTINIMAS………………………………………………………………….