Rašto atsiradimas

Turinys:
1.Rašto atsiradimas;
2. Pagrindiniai rašto tipai;
3. Alfabeto atsiradimas;
4. Rašto paplitimas;
5. Lietuviško rašto atsiradimas;
6.Literatūros sąrašas.
Raštas-tai tam tikra braižomųjų ženklų sistema,leidžianti perteikti mintis ir jausmus per erdvės ir laiko atstumą,fiksuoti ir išlaik