Trumparegystė

Trumparegystė paveldima

Jeigu abu tėvai trumparegiai, tikimybė, kad ir jų vaikas bus trumparegis, padidėja. Kai gerai matantis žmogus žiūri į arti esantį daiktą, jo akių obuoliai įsitempia, o kai nukreipia žvilgsnį į tolį, jie grįžta į pradinę apvalią padėtį. Bet jeigu sklera (plėvelė, dengianti

Stichijos

Turinys

Turinys 2
Įvadas 3
“Stichijos“ 4
1. Ugnis 4
1.1 Gaisras 4
Gaisrai Sibire 4
1.2 Ugnies ekologija 5
2. Ugnikalnis 6
Vezuvijus 6
2. Žemė 7
Žemės drebėjimas 7
Richterio skalė 8
Didžiausi žemės drebėjimai: 9
Žemės drebėjimai Lietuvoje 9
3. Oras 9
Tornadas 9

geografijos lentelė

12.1 Duomenys apie Žemę
12.2 Pasaulio valstybės
12.3 Lietuvos Respublika

12.1. DUOMENYS APIE ŽEMĘ
ŽEMĖ
• Masė – 5 974 000 000 000 000 000 000 tonų
• Forma – geoidas
• Sausumos plotas 148 429 000 kv. km (29.1 %)
• Vandens plotas 361 637 000 kv. km (70.9 %)
• Gyventojų skaičius 5 700 0

kulturizmo pagrindai

Tema 1

Kartoti 2-4 kartus

Užduotis: Bėgimo distancijos technikos mokymas.

Pagrindinė pamokos dalis

Priemonės Dozavimas Organizaciniai – metodiniai nurodymai
1 2 3
1. Pasakojimas apie bėgimo technika ir jos demonstravimas.

2. Bėgimas naudoja žingsniai su vidutiniu greičiu.