Baltaragio malūnas

Jurga jaunystės ir meilės simbolis

Karo metais kai buvo labai sunku, Kazys Boruta nukreipia akis į tautosaką ir sukuria nuostabų mitologinį romaną. Tiek Kazys Boruta, tiek Vytautas Mačernis, savo kūriniuose nekalba apie karo žiaurumus tiesiogiai, jie bando atskleisti meilės, jaunystės