Veikėjų charakterių vaizdavimo būdai Jurgos Ivanauskaitės romane „Miegančių drugelių tvirtovė‘‘

Anotacija

Šiame darbe bus nagrinėjamas Jurgos Ivanauskaitės romanas „Miegančių drugelių tvirtovė‘‘. Bus aiškinamasi, kokiais būdais įmanoma sukurti veikėjo paveikslą ir kokiais būdais būtent šiame romane yra kuriami veikėjų charakteriai, kuo tie charakteriai bei jų vaizdav