Informacinė visuomenė

Turinys
Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai
Elektroninė valdžia
Elektroninis verslas
Elektroninio verslo modeliai
Elektroninio apmokėjimo sistemos ir elektroninis paštas
Elektroninis mokymas
Kompiuterio raštingumo standartai ir ECDL pažymėjimai
Pagrindiniai informacinės visuomenės