piesiniu terapijos taikymas psochologiniame konsultavime

Turinys

ĮVADAS…………………………………………………….…………………………………………………….3
1. Dailės terapija………………………..………………………………………………………………………………5
1.1 Dailės terapijos istorija. …………………………………………………….…………………..5