piesiniu terapijos taikymas psochologiniame konsultavime

Turinys

ĮVADAS…………………………………………………….…………………………………………………….3
1. Dailės terapija………………………..………………………………………………………………………………5
1.1 Dailės terapijos istorija. …………………………………………………….…………………..5

socialiniai institutai

Turinys

1. Šeima…………………………………………………………………………………………………………………3
2. Religija………………………………………………………………………………………………………………4
3. Ekonom