gamtos tarsa

Yra daug dalykų, kurie teršia gamtą. Patys pagrindiniai yra gamyklos ir fabrikai, automobiliai, žmogus.
Gamyklos ir fabrikai daro labai didelę žalą aplinkai ir gamtai. Jų išskiriamos dujos labai kenkia ozono sluoksniui ir susidaro šiltnamio efektas. Kuo daugiau į gamtą yra išskiriamos anglies dioks