Komunikacinis marketingas

TURINYS

ĮVADAS 3
1. SITUACIJOS ANALIZĖ IR TIKSLINĖS AUDITORIJOS IDENTIFIKAVIMAS 4
1.1. UAB „Lietuviškas midus“ bendrieji veiklos bruožai ir produkcijos
charakteristika 4
1.2. Vartotojai ir tiekėjai 6
1.3. UAB „Lietuviškas midus“ komunikavimo metodų analizė 8