siera

Testas

1. Sieros branduolio krūvis? A.+8 B.+52 C.+16 D.+34
2. Koks sieros elektrinis neigiamumas? A.2,1 B.2,5 C.2,4 D.3,5
3. Koke sieros molekuline formule? A.O2 B.Te4 C.S8 D.PO4
4. Kokia sieros virimo temperatūra? A.990 B.444,5 C.-183 D.685
5. Kuriame pe