TPT uzdavinys

Untitled

4 uždavinys

Lietuvos įmonė ir Vokietijos įmonė sudarė sutartį dėl prekių pirkimo-pardavimo, kuri turėjo būti vykdoma Vokietijoje. Lietuvos įmonei pažeidus sutartį, Vokietijos įmonė ją nutraukė ir nusprendė kreipti