Filosofijos kilmė ir Aristotelio filosofija

TURINYS FILOSOFIJOS KILMĖ 2 Filosofijos pradžios abejotinumas 2 Filosofija ir mitologija 3 Neklausiančioji būklė 3 Filosofijos kilimas iš nuostabos 4 ARISTOTELIO FILOSOFIJA 5 Aristotelis apie būtį 6 IŠVADOS 9 LITERATŪRA 10 FILOSOFIJOS KILMĖ Klausti filosofijos kilmės galima dvejopai: galima ieškoti jos laikinės pradžios ir galima žvelgti į jos nuolatinę tėkmę. Pirmuoju atveju norime patirti, kada … Read more Filosofijos kilmė ir Aristotelio filosofija