Vizualinės komunikacijos koliokviumas

Vizualinė komunikacija Apibūdinkite vizualinio komunikacijos proceso sampratą.Informacijos (pranešimo perdavimas) pasitelkiant įvairias medijas. Gali būti suprantamos tarp siuntėjo ir gavėjo, kai informacija užkoduojama ir iškoduojama arba atliekamas pranešimo reikšmės kūrimas ir keitimasis jomis. Shannono ir Weaverio modelis – linijinis, tiesioginis. Šaltinis – siųstuvas(signalas) – triukšmas (bet koks trukdis iškraipantis prasmę/garsą) – gautas signalas – gavėjas. Naudingas … Read more Vizualinės komunikacijos koliokviumas