Reklamos veiksniai

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………..3
1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA…………………………………………………………………….5
1.1. Reklamos samprata……