Įmonės verslo plėtros galimybės

Taikomojo tyrimo tema: UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KAŠTONŲ BULVARAS“ VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS Taikomųjų tyrimų organizavimo projektinis darbas Vilnius 2015 TURINYS 2 ĮVADAS 3 1.ĮMONĖS PRISTATYMAS 4 2.TIRIAMOJO DARBO PROBLEMA, GALIMA HIPOTEZĖ, TYRIMO DIZAINAS (TYRIMO OBJEKTAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI) 5 3. DUOMENŲ RINKIMO IR ANALIZĖS METODAI 6 2.1 INTERVIU METODAS 9 IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 11 LITERATŪRA 12 PRIEDAI … Read more Įmonės verslo plėtros galimybės