moterys ir vyrai

Šiuolaikinės visuomenės dvasinė transformacija ir problemos
Liuda Neringa Čižinauskienė
Alytaus kolegija, Vadybos fakultetas
Administravimo katedros lektorė
Mokslinių interesų sritys:moderni kultūra ir vertybės, moderni ugdymo filosofija
El. paštas: liuda.cizinauskiene@akolegija.lt

Straips