Transporto logistika

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………….3
1. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje.….4
1.1 Infrastruktūra ir paslaugų taikymas………………………………………………..4
1.2 Paklausa ir pasiūla…………………………………………………………………4
1.3 Transporto paslaugų konkurencingumas…………………………