Pavojingos cheminės medžiagos

TURINYS ĮVADAS 2 Kas yra pavojingos cheminės medžiagos? 3 Pavojingų cheminių medžiagų Pavojingumo kategorijos, simboliai ir Pavojingumo nuorodos 5 Rizikos vertinimo rekomendacijos, įgyvendinant darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus 9 IŠ KUR PAVOJINGOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS ATSIRANDA? 13 KODĖL ŠIOS MEDŽIAGOS YRA LAIKOMOS PAVOJINGOMIS? 13 IŠVADOS 14 LITERATŪRA 15 PRIEDAI 16 ĮVADAS Terminu „pavojingos cheminės … Read more Pavojingos cheminės medžiagos