MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

KAUNO KOLEGIJOSVADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETOAPSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI Bankininkystės pagrindų savarankiškas darbas Autorės: Vadovė: Kaunas, 2016 TURINYS ĮVADAS 3 1.Mokėjimo kortelių rūšių teorinis pagrindimas 4 1.1.Komerciniai bankai ir jų teikiamos paslaugos 4 1.2.Mokėjimo kortelių atsiradimas ir paplitimas 5 1.3.Mokėjimo kortelės ir jų rūšys 6 1.4.Mokėjimo … Read more MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI