Antrasis Pasaulinis karas

ANTRASIS PASAULINIS KARAS

1.Dėl kurių šalių politikos labai pablogėjo tarptautinė padėtis?
a) Austrijos ir Vokietijos;
b) Austrijos ir Japonijos;
c) Japonijos ir Vokietijos.

2. 1938m. vasario mėn. Hitleris pareiškė, kad :
a) nutarė prijungti Austriją;
b) nutarė užgro

SIMBOLIZMAS

SIMBOLIZMAS (S)

S – XIX a. pab. – XX a. pr. modernistinė Europos l –ros, teatro ir dailės kryptis, ryškiausia Prancūzijoje ir Belgijoje. Simbolistai (s – tai) teigė, kad būties esmę žmogus galįs tik nujausti, o ne protu suvokti; kiekviename realiame daikte ar reiškinyje glūdinti paslaptis,

Roko muzikos vystymasis

ĮVADAS

Rokas tai ne paprasta muzikinė kryptis, tai jaunimo kultūra, bendravimo forma, visuomenės veidrodis Nuo pat pradžių jis atsirado kaip jaunimo saviraiškos priemonė, maištas ir protestas, neigimas ir moralinių, materialinių pasaulio vertybių peržiūra .
Visos savo istorijos eigoje rokas pa

KLASICIZMAS

Klasicizmas (lot. classicus – ,,pavyzdingas, tobulas“) – meno ir literatūros kryptis, atsiradusi XVI a. Italijoje, ištobulinta XVII a. Prancūzijoje. Vėliau klasicizmas paplito kitose Europos šalyse ir Šiaurės Amerikoje. Šios krypties apraiškos tapyboje, architektūroje, teatre išsilaikė iki XIX a

Impresionizmas

XIX a. paskutiniojo trečdalio ir XIX a. pradžios meno kryptis, susiformavo pirmiausia prancūzų tapyboje kaip priešprieša tikrovės idealizavimui, vėliau reiškėsi daugelio Europos šalių dailėje, literatūroje, muzikoje, teatre. Terminas kilo iš prancūzų k. žodžio „impresion“ – įspūdis. Kryptis pavadin