•  UGDYMAS IR SOCIALIZACIJA   Savarankiškas darbas   Ugdymo turinys organizuojamas atsižvelgiant į vaiko raidos tarpsnius …

    1033 0