Atmosfera

Atmosfera

Neturi ryškios viršutinės ribos – tolygiai pereina į tarpplanetinę erdvę.
Sąlygiškai viršutinė riba laikoma 1000-1200 km aukštyje.
Palydovų duomenimis 2000-3000 km atmosferos tankis nebesiskiria nuo
kosminės erdvės tankio.
Atmosferos masė – 5.3*101